Внутрішня система забезпечення якості освіти і освітньої діяльності КНЛУ

Внутрішня система забезпечення якості освіти і освітньої діяльності (ВСЗЯ) – це сукупність умов, процедур і заходів у нашому університеті, що забезпечують ефективність освітніх та управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів навчання здобувачів вищої освіти, забезпечують формування їхніх ключових компетентностей, а також сприяють усебічному розвитку особистості

Розроблення та акредитація освітніх програм

Корисна інформація для гарантів освітніх програм і проєктних груп щодо розроблення, оновлення, закриття та підготовки до акредитації освітніх програм

Центр моніторингу якості освіти і освітньої діяльності

Заходи з моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості освіти і освітньої діяльності

Онлайн-опитування стейкголдерів

Онлайн-анкети для опитування здобувачів вищої освіти, випускників КНЛУ, роботодавців і науково-педагогічних працівників

Аналітичні звіти

Результати моніторингу якості освіти і освітньої діяльності у КНЛУ

Академічна доброчесність

Основні принципи дотримання академічної доброчесності, поняття запобігання, дотримання та порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності, порядок притягнення до академічної відповідальності учасників освітнього і наукового процесу

Стратегічна мета КНЛУ

 

Утримання лідерських позицій у наданні освітніх послуг шляхом забезпечення якості реалізації освітньо-професійних і освітньо-наукових програм, спрямованих на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних філологів, вчителів, викладачів, психологів, перекладачів, менеджерів, маркетологів, туризмознавців, правознавців.

 

Місія КНЛУ

 

 

КНЛУ забезпечує багатопрофільну підготовку здобувачів вищої освіти з вибором широкого спектра іноземних мов у таких галузях знань, як гуманітарні науки, освіта / педагогіка, соціальні й поведінкові науки, управління й адміністрування, сфера обслуговування з набутими іншомовними компетентностями бізнес-спрямування

КНЛУ має сучасну інфраструктуру для виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень і трансферу технологій, результати яких становлять практичну цінність для суспільства та економіки країни

КНЛУ постійно розширює міжнародні зв’язки із зарубіжними партнерами для інтернаціоналізації академічної мобільності всіх учасників освітнього процесу

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Шановні студенти, аспіранти, викладачі, випускники, роботодавці!

Просимо вас надсилати нам свої пропозиції, побажання, скарги щодо якості освіти у нашому університеті.

Зробимо КНЛУ кращим разом!